News

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

2013/04/23

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
  ประกาศจากทีมงาน เพื่ออัพเดตกิจกรรมรอบปีใหม่ ประกาศปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์เกมสืจูเสินในวันที่ 23 เมษายน เริ่มใน ป่าย 2.00 โมง เวลาประมาณ 1ชั่วโมง ขออภัยผู้เล่นในความไม่สะดวกด้วยนะครับ