News

ประกาศจากทีมงาน

2013/04/25

            ปัญหาทางเน็ตของเกมส์จูเสินได้แก้ไขให้ดีแล้ว ผู้เล่นสามารถเข้าเกมส์ตามปกติ สําหรับกิจกรรมให้ความชดเชยจะประกาศในหน้าหลักของเกมส์จูเสินไม่นาน ขอบคุณผู้เล่นทุกคนให้ความเข้าใจและสนับสนุนเกมส์จูเสินครับ

 

 

                                               ทีมงาน จูเสิน 
                                               2013-4-24