ลักษณะพิเศษ:

ประเภทโล่ อาวุธเป็นดาบใหญ่ เชี่ยวชาญกับโจมตีธรรมดระยะใกล้ การป้องกันเเข็งแกร่ง